MOULINEX INTERNACIONALNI GARANTNI-JAMSTVENI LIST

 
MOULINEX obezbjeđuje servisno održavanje ovog proizvoda za vrijeme trajanja, kao i nakon isteka garantnog-jamstvenog roka.
  
 
​​