Skinite uputstva za upotrebu

Uputstva za upotrebu isporučuju se uz svaki kupljeni aparat. Možete ih skinuti ovdje.

Pronađite Vaš aparat kako biste pristupili Uputstvu za upotrebuZemlja u kojoj je aparat kupljen

Kako pronaći oznaku mog aparata?

Oznaka Vašeg aparata obično se nalazi na poleđini Vašeg aparata i sastoji se od slova i brojeva.

Primjer:
Uputstva za upotrebu nude instrukcije i informacije koje Vam pomažu pri održavanju vašeg aparata. Određeni nastavci i svojstva su izmjenjeni ili nedostupni ovisno o lokaciji Adobe Acrobat Reader je program koji se upotrebljava prilikom pristupa PDF fajlovima. Ukoliko Vaš kompjuter ne sadrži program Acrobat Reader,molimo skinite ga pritiskom na ovdje kako biste pristupili željenim fajlovima.
Loading..